M2M OEE System

//M2M OEE System
M2M OEE System2019-01-02T22:21:07+00:00

Produktbeskrivning

Tillverkande företag kan frigöra en enorm outnyttjad potential i sin maskinpark genom att använda OEE_verktyg. Studier pekar på att svenska tillverkningsföretag endast har i genomsnitt mellan 40 och 60% utnyttjandegrad i sina maskiner. Med hjälp av M2M OEE System får ni ett användarvänligt, webbaserat verktyg för att hålla koll på utnyttjandet och planera förbättringsåtgärder.

Det här är vad vi hör många produktionschefer och VD:ar på tillverkande företag säga:
”Vi tror att vi har 90-95% utnyttjande av våra maskinpark, men vi vet inte säkert”
”Vi saknar ett effektivt verktyg för att mäta resursutnyttjandet i produktionen”
”Vi har ingen systematisk process för att förbättra anläggningseffektiviteten”
”Vi hade kunnat sälja mer om vi kunde frigöra kapacitet i produktionen”

Hur fungerar OEE som styrredskap? OEE (Overall Equipment Effectiveness), eller på svenska TAK (Tillgänglighet – Anläggningsutbyte – Kvalitet) är ett internationellt verktyg för att mäta anläggningseffektivitet. Det ingår i Toyotas Lean-metodik TPM (Total Productive Maintenance). Mätverktyget används främst för automatisk och semi-automatisk produktion.

M2M OEE System är ett välbeprövat system som kopplas in direkt mot maskinerna och automatiskt läser av användandegraden i realtid. Systemet ger ett kraftfullt verktyg för att följa upp i första hand stopptider, stopporsaker och anläggningsutbyte på maskinerna.

M2M OEE System innehåller tre moduler, ett för varje steg i det systematiska förbättringsarbetet: M2M Measure, M2M Analyze och M2M Improve.

M2M OEE System erbjuder en lång rad fördelar:

 • Ger snabbt och överskådligt beslutsunderlag för förbättringsåtgärder i produktionsanläggningen
  − Minskade stopptider och ställtider
  − Ökat utnyttjande
  − Snabbare åtgärdande av kvalitetsproblem
 • Mycket användarvänligt och enkelt för operatörer och tekniker.
 • Bygger på robust och framtidssäkrad teknik med SOA/Web Services som möjliggör smidig integration med andra system som ERP, MES  och Underhållssystem.
 • Anpassningsbart för kundunika funktioner och rapporter
 • Utbyggbart för framtida behov, senaste exemplet är smartphone-app för uppföljning av maskin på distans
 • Webbaserat vilket gör det tillgängligt från vilken dator som helst inom nätverket.
 • Direktkopplat till maskinernas styrsystem för automatisk datainsamling, komplettera med en touchdisplay för att även registrera stopporsaker manuellt.

Kontakta oss så berättar vi mer!