Våra produkter

Purplepoint
Våra kunder använder vår IoT plattform Purplewpoint för att öka affärsnyttan för sina kunder. Med hjälp av ny teknologi är de ständigt uppkopplade mot levererade produkter. De får tillgång till information om hur deras kunder använder produkterna, och de kan erbjuda nya affärskoncept till sina kunder.

M2M OEE System
Genom att använda OEE-verktyg för stopptidsuppföljning kan många tillverkande företag frigöra en enorm outnyttjad potential i sin maskinpark. M2M OEE System är ett webbaserat system som loggar data automatiskt direkt från maskinerna utan handpåläggning.

M2M Machine Backup
Att förlora maskininställningar är kostsamt och tidsödande. Genom att alltid ha tillgång till kopior av era maskininställningar kan ni försäkra er om minimala stilleståndsförluster. Med hjälp av M2M Backup kan ni schemalägga säkerhetskopiering av maskininställningar (recept) i operatörspaneler med FTP-stöd.

DN-11-Mockup
DN-11
Till våra produkter som oftast är mjukvaror levererar vi även någon typ av hårdvara. Den mest tydliga hårdvaran är vårt styrskåp för styrning av industriportar och dockningshus, DN-11.

Läs mer