M2M Solutions har vid upprepade tillfällen fått förtroendet att leverera avancerade lösningar till ABB.

M2M Solutions utvecklade en av de första robot-apparna för iPhone/iPad till ABB. Appen ger ABB:s kunder möjlighet att utnyttja sina robotceller maximalt genom att få indikationer på förändringar i produktionen så snabbt som möjligt. Appen visar aktuell […]