Garos

Garos2012-10-08T19:40:39+00:00

Project Description

GAROS program av saltinjektorer och tenderisers har stegvis utvecklats i takt med nya krav på jämnhet, insprutningsmängder, hygien och kapacitet som ställs inom den moderna köttindustrin. Deras senaste maskin-
generation, vilken är den fjärde i ordningen, GSI intar en teknisk tätposition på marknaden.

Programmet omfattar tre basmodeller, GSI 420, 620 och 820 som samtliga kan levereras som enkel eller dubbel maskiner. 620 och 820 finns även som trippelmaskiner. Samtliga kan levereras med manuell-, eller PLC styrning. Från 48 till 768 nålar. kapaciteter från 5 till 15 ton per timme och injiceringskapacitet från 5 till 150%.

M2M Solutions har designat och programmerat styrsystemet till GAROS saltinjektorer.

Project Details

Skills Needed:

Categories: