DockNET till Portsystem

//DockNET till Portsystem
DockNET till Portsystem2012-10-09T12:59:44+00:00

Project Description

Med hjälp av M2M DataCenter har Assa Abloy ägda Portsystem kunnat utveckla en unik konkurrensfördel i sin bransch genom att erbjuda sina kunder intelligenta styrsystem till traditionella portar och dockningsanläggningar för logistikterminaler, åkerier och industriföretag.

Portsystem insåg tidigt att porthålet är den strategiska punkten i ett logistiksystem, och använde M2M DataCenter till att utveckla ett unikt kunderbjudande i systemet DockNET. Det är ett intelligent styrsystem med förmåga att analysera, kommunicera, övervaka, dirigera, registrera och dokumentera ALLT som sker i och kring porthålet.

DockNET är ett överordnat system som kommunicerar med varje port i en anläggning via styrskåp baserade på Beijers senaste generation av touch-displayer.

Genom flexibiliteten och systemets arkitektur, så är det enkelt att utöka funktionalitet med ytterligare moduler.

Portsystem tror på att kunden ska ha en frihet mot framtiden när en investering görs och Ni ska kunna växa i våra system med de nya krav som kommer i framtiden.

Läs om DockNET i Beijer Electronics kundtidning.

Läs mer på Portsystems hemsida.

Project Details

Categories: