Project Description

M2M Solutions har vid upprepade tillfällen fått förtroendet att leverera avancerade lösningar till ABB.

M2M Solutions utvecklade en av de första robot-apparna för iPhone/iPad till ABB. Appen ger ABB:s kunder möjlighet att utnyttja sina robotceller maximalt genom att få indikationer på förändringar i produktionen så snabbt som möjligt. Appen visar aktuell status och historik över produktionsvolymer samt eventuella störningar.

Integrerade funktioner

  • aktuell detalj som produceras just nu
  • larm, exempelvis uppmaning om påfyllning av material
  • nuvarande produktionstakt per timme
  • produktionstakt senaste timmen
  • produktionstakt senaste 8 timmar
  • produktionstakt senaste dygnet
  • produktionstakt senaste veckan