Nyheter

/Nyheter/

2016/04/15

2016/01/07

2015/12/23

2015/11/10

Systemleverans till Japan

2017-04-11T10:36:01+00:002015/11/10|

NPB Automation levererar Traceability till UCC (Universal Can Corporation) i Japan. Traceability är ett batchuppföljningssystem som vi utvecklat till NPB baserat på vår plattform M2M DataCenter. I leveransen av systemet ingår även leverans av en hel maskinlinje. Denna maskinlinje är väldigt avancerad och tar månader att driftsätta. Trots det sker hela driftsättningen av Traceability på distans här från Sverige. Detta möjliggörs tack vare M2M DataCenter. Läs mer om Traceability här.

2015/08/08

2015/04/10

NPB utvecklar avancerat uppföljningssystem

2017-04-11T10:23:27+00:002015/04/10|

Efter stor efterfrågan från NPB Automations kunder har ett avancerat batch-uppföljningssystem utvecklats. NPB levererar hanteringsutrustning för lock till burkar i livsmedelsindustrin. En avancerad process i många steg. Kunder har efterfrågat ett system för att kunna följa det ingående materialet och förädlingen i alla steg genom processen. Tidigare vid ett funnet fel någonstans i förädlingskedjan var det väldigt stora kostsamma kassationer. Med det nya systemet reduceras kassationen till endast 10% av tidigare kassation. Med stora besparingar som följd. Naturligtvis bygger systemet på vår plattform "M2M Datacenter". Istället för årslång utveckling har systemet färdigställts på endast 4 månader. Från ritbordet till installerad och drifttagen produkt. Detta tack vare vår väldesignade plattform. I denna affär ingår det även PLC programmering för själva skiftningen av informationen mellan alla maskindelarna. Ett "softPLC" har använts som ett lager mellan maskinen och det överordnade insamlingssystemet. Tack vare vår långa erfarenhet av automation så har vi skapat full integration med befintliga maskiner som ingår i maskinlinjen. I integrationen har det utbytts information som möjliggör full kontroll på var de olika produkterna befinner sig i processen. Läs mer om Traceability här.

2015/01/12

Thule Tyskland väljer M2M OEE System

2017-04-04T20:37:12+00:002015/01/12|

Thule väljer att installera M2M OEE System på deras produktionsanläggning i Tyskland. I Nuemarkt tillverkas Thules takboxar. En avancerad process med krav på hög tillgänglighet på maskinerna. Därför väljer Thule att installera deras största och viktigaste maskinlinjer i M2M OEE System. I det första steget installeras 4 st maskinlinjer.

5 nya maskiner hos Thule

2015-05-05T20:42:50+00:002015/01/05|

Thule är sedan ett par år kund på vårt uppföljnings system "M2M OEE System". I takt med ökad utnyttjandegrad i deras produktion tack vare systemet väljer de att implementera ytterligare 5 st maskiner. Thule ställer väldigt höga krav på systemets tillförlitlighet och uppskattar verkligen den automatiska inläsningen. M2M Solutions är i grunden ett automations företag med 20 års erfarenhet att själva bygga styrsystem till maskiner. Därför är det inga som helst problem att integrera "M2M OEE System" direkt in i maskinens styrsystem.

2014/12/22

2014/10/28