TBC (Thai Beverage Can Ltd.) har valt M2M OEE System tillsammans med NPB Automations maskinlinje.